| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Drzewo - symbol życia i wolności

Scenariusz uroczystości przedszkolnej

Temat: Drzewo – symbol życia i wolności.

Cele:

- uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka
- kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej 
- propagowanie idei ochrony przyrody
- integrowanie dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
- podsumowanie i pogłębianie wiadomości na temat własnego kraju;
- wyrabianie szacunku do symboli narodowych;
- wzbogacenie słownictwa czynnego.

Metody:

czynne : kierowanie własna działalnością, zadań stawianych do wykonania;
słowne: rozmowa, 
aktywizujące : dyskusja,
relaksacyjno – koncentrujące: wizualizacja 

Formy działalności: zbiorowe, grupowe, indywidualne.

Pomoce: odtwarzacz CD, płyta z piosenkami, koszulki w trzech kolorach, puzzle sześcioelementowe (3 komplety), karty pracy z flagami, ilustracje do legend, teksty legend (fragmenty), 3 koszyczki, jabłka, drzewo do posadzenia.

Przebieg:

1.Powitanie uczestników uroczystości

Powitanka: „Wszyscy są witam was”

2. Rozmowa z dziećmi

  • Jakie dzisiaj obchodzimy święto?
  • Po co sadzimy drzewa?
  • Jaka jest ich rola?
  • Jakie są drzewa?
  • Które drzewa mogłyby nam najwięcej opowiedzieć o historii naszego kraju?
  • Jakie znacie najstarsze drzewo w Polsce?
  • Gdzie rośnie?

3. Wysłuchanie wiersza

 

Dąb Bartek    Norbert Strugalski

Nie wiadomo jak i skąd,

 Wyrósł w lesie piękny dąb.

Tak go ludzie podziwiali,

że na imię Bartek dali.

Rośnie sobie tysiąc lat

 I zachwyca cały świat.

Już pomnikiem go nazwali,

żeby wszyscy pamiętali.

Chrońcie Bartka bo to okaz

 I niech rośnie nam na pokaz.


4. Wybranie zespołów:

a) zielony

b) biały

c) czerwony

5. zabawa przy piosence „W lesie”

6. Quiz

Rozwiązywanie zagadek
W górach mieszka wielki ptak.
To jest Polski naszej znak.
Zobaczysz go kiedyś może.
To jest biały ..... (orzeł)

Na czerwonej tarczy , widnieje orzeł w koronie,

Kto tego symbolu nie zna niech ze wstydu spłonie.(godło )

Biel na niej jest i czerwień.
Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie. (flaga)

Układanie puzzli ( Godło Polski)

Dzieci mają za zadanie ułożyć sześcioelementowe puzzle i odgadnąć co się na nich znajduje.

 „Głuchy telefon”. 
N. przekazuje hasło jednemu z dzieci w każdej drużynie. Hasło musi być przekazywane kolejnemu uczestnikowi, ostatni wypowiada je głośno.

  • Mieszkamy w Polsce
  • Jesteśmy Polakami
  • Mówimy po polsku

 

„ Flagi”

 rozpoznawanie flagi Polski wśród innych, zaznaczenie i przeliczenie ich.


Znajomość legend.
Każdy zespół otrzymuje kopertę z ilustracjami pochodzącymi ze znanych polskich legend. Zadaniem uczestników jest dopasować ilustrację do fragmentu legendy czytanego przez prowadzącą.

 

Po cztery szybkie:

1.Stolica Polski to:
Lublin
Warszawa
Gdańsk
2. Nasz kraj to:
Afryka
Polska
Włochy
3. Polskie godło to:
bocian
skowronek
biały orzeł na czerwonym tle
4. Bałtyk to nazwa:
gór
morza
miasta
5. Najwyższe góry w Polsce to:
Złote góry 
górka saneczkowa
Tatry
6. Miasto, w którym mieszkamy to:
Wrocław
Kielce
Poznań
7. Polskie morze to:
Atlantyk
Bałtyk
Morze Czarne
8. Kolory polskiej flagi to:
biały i czerwony
biały i niebieski
czerwony i czarny
9. Warszawa leży nad:
morzem
Wisłą
jeziorem
10. W naszym kraju mówimy:
po francusku
po grecku 
po polsku
11. W Polsce rządzi:
król
prezydent
dziadek Mróz
12. Polska leży w:
Afryce
Europie
Ameryce


Pytanie do publiczności:
13. Mieszkańcy naszego kraju to:
Polacy
Rosjanie 
Amerykanie

 

5. Podsumowanie – podliczenie punktów, wręczenie wszystkim dzieciom nagród 

6. Zabawa przy piosence „Kocham Cię Polsko”

7. Wyjście do ogrodu w celu posadzenia drzewa- jako symbolu życia i wolności.

 

opracowanie : Edyta Szewczyk 

Wykorzystano zasoby internetu