| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Let’scelebratePancake Day

Scenariusz uroczystości przedszkolnej ,,Pancake Day”

 

Opracowanie: mgr Katarzyna Kowalczyk

 

Temat zajęć: Let’scelebratePancake Day

 

Cele ogólne:

                         - Powtórzenie podstawowych  nazw kolorów w języku angielskim.

                         - Rozwijanie zainteresowań kulturą angielską

                         - Kształcenie umiejętności uważnego słuchania w języku angielskim.

                         - Wzbogacanie wiedzy o tradycjach, obrzędach naszego kraju i krajów

                             anglojęzycznych

                         - Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

                         - Wdrażanie do kodowania

                         - Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z ShroveTuesday w Wielkiej

                           Brytanii

                         - Rozwijanie w dzieciach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec

                            innych kultur

                         - Zapoznanie dzieci z brytyjskim świętem Pancake Day

                         - Tworzenie przyjaznej atmosfery w przedszkolu

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

                       – z uwagą słucha nauczyciela w języku angielskim;

                       – chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, śpiewa piosenki

                          w języku angielskim;

                       – ćwiczy sprawność narządów mowy w języku angielskim;

                       – zna nazwy kolorów w języku angielskim;

                       - ćwiczy pamięć wzrokową;

                       - ćwiczy umiejętność kodowania za pomocą kart obrazkowych;

                       - uczy się otwartości na inne kultury;

                       - poznaje nowe słownictwo dotyczące ,,Pancake Day”;

                       - potrafi wymienić różnice między Tłustym Czwartkiem a Pancake Day;

                       - potrafi wymienić składniki potrzebne do zrobienia naleśnika;

                       - potrafi złożyć naleśnik na jeden z trzech sposobów.

 

Formy pracy:

- zespołowa, indywidualna

Metody pracy:

- metoda zadań stawianych dziecku;

- metoda TPR ( Total PhysicalResponse)- odpowiadania całym ciałem;

- metoda słowna;

- metoda pokazowa.

Środki dydaktyczne:

- film ,,Pancakecelebration”; nagranie: ,, Pieczenie ciasta”, ,,Ja lubię dżem”, ,,Chocolate”; dżem; masło czekoladowe; miód; kolorowe kółka wycięte z papieru; karty do sudoku: dżem, miód, masło czekoladowe; kolorowe kartoniki MKJ.

 

Przebieg zajęcia:

 1. Wprowadzenie w tematykę uroczystości, piosenka ,,Hello song”

 2. Oglądanie filmu przedstawiającego obchody Pancake Day w Anglii. Wysłuchanie tradycyjnej folkowej muzyki angielskiej. Zapoznanie ze znaczeniem i wymową słów: pancake, day, celebrate.

 3. Wspólne porównywanie ,, Tłustego Czwartku” z ,,Pancake Day”, podobieństwa i różnice.

 4. Zabawa ruchowa przy muzyce ,,Pieczenie ciasta”, wymienianie składników potrzebnych do zrobienia ciasta naleśnikowego połączone z nazywaniem ich w języku angielskim.

 5. Rozpoznawanie smaków i nazywanie ich w języku angielskim. Dzieci mają w miseczkach: miód, dżem i masło czekoladowe. Zadanie polega na odgadnięciu z zamkniętymi oczami co to za smak. Gdy dziecko wymienia odgadnięty smak nauczyciel w tym czasie nazywa go w języku angielskim: dżem- jam, miód- honey, masło czekoladowe- chocolatebutter.

 6. Układanie sudoku. Każda z grup przedszkolnych otrzymuje zadanie, by na kartonikach w jednym kolorze ułożyć własne sudoku. Dzieci nazywają w języku angielskim jaki kolor kartoników mają, a układając sudoku próbują wymieniać angielskie nazwy: jam, honey, chocolatebutter.

 7. Zabawa ruchowa ,,Pancakegym” przy piosence ,,Ja lubię dżem” połączona z nauką składania naleśników. Na przerwę w muzyce, nauczyciel pokazuje jeden z trzech sposobów składania naleśnika, a dzieci próbują zrobić to samo na otrzymanych kolorowych kółkach, następnie wszyscy tańczą ze swoimi naleśnikami.

 8. Zabawa przy piosence ,,Chocolate”, wszyscy wspólnie naśladują ruchy pokazywane przez nauczyciela.

 9. Samodzielne nafaszerowanie w grupach swoich naleśników przygotowanych przez panie kucharki. Każde dziecko ma do wyboru: dżem, miód, masło czekoladowe, jeżeli wybierze któryś składnik musi wypowiedzieć zwrot grzecznościowy:

,,I wouldlike…np. jam”.

 10.Zakończenie uroczystości degustacją własnoręcznie nafaszerowanych naleśników.