| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Święto Pluszowego Misia

 


Światowe Święto Pluszowego Misia
PROJEKT EDUKACYJNY

Termin realizacji: tydzień poprzedzający 25 listopada

Opracowały  i wdrożyły do realizacji we wszystkich grupach wiekowych:
 Edyta Szewczyk

Agnieszka Krawczyk

 Ewa Szczeblewska Wilk

WSTĘP

 

Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek ukazał się w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton, właściciel sklepu z zabawkami. Michton wpadł na pomysł, aby wykonać kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą sprzedawały. Jak można się domyślać, pluszowe misie sprzedawały się znakomicie. Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak się je nazywa do tej pory. Już od stu lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością.
     25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Miś jest przyjacielem dzieci, czy wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela?
    Tak właśnie zrodził się pomysł zorganizowania obchodów Święta Pluszowego Misia w naszym przedszkolu.

Tematem projektu jest właśnie pluszowy miś, zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata

Odbiorcą projektu będą dzieci ze wszystkich grup wiekowych w naszym przedszkolu. Jednocześnie adresowany jest do wszystkich nauczycieli oraz do rodziców naszych pociech. Ponadto nasze przedszkole jest organizatorem konkursu plastycznego „Mój miś” do uczestnictwa , w którym zostały zaproszone inne kieleckie przedszkola. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 listopada podczas obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. W kolejnych latach planowane sa konkursy piosenki i recytatorski.

Projekt ma służyć wielu celom. Przybliżyć dzieciom misie – bohaterów literackich i filmowych, zachęcić dzieci i ich rodziców do częstszego sięgania po literaturę dziecięcą, pomóc dzieciom w radzeniu sobie z własnymi emocjami, poznać zwyczaje tych prawdziwych, pięknych i niebezpiecznych. Jednocześnie budując z dziećmi oprawę plastyczną i artystyczną godnie uczcić urodziny przyjaciela dzieci.
Projekt będzie realizowany przez tydzień poprzedzający datę 25 listopada. W ostatni dzień realizacji przedsięwzięcia nastąpi uroczysta kulminacja, czyli teatrzyk o misiu w wykonaniu studentek UJK, konkursy, oglądanie wystaw „Misiowa biblioteka” , „Nasze pluszowe misie” i bal przy piosenkach o misiach.  

 

CELE GŁÓWNE
- rozwijanie zainteresowania książką
- zapoznanie dzieci z tekstami wartościowymi literacko
- rozwijanie kompetencji językowych
- stworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych służących rozwojowi zdolności artystycznych
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami
- kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek i książek oraz cudzej pracy

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Trzylatki

• poprzez maskotkę misia pozna bliżej samego siebie
• okaże serdeczne zachowania w stosunku do innych
• spróbuje wyrazić swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie
• pozna utwory literackie opowiadające o misiach
• dostrzeże potrzebę opiekowania się i pomagania innym

  • rozróżni wielkości duży i mały
  • rozwija poczucie przynależności do grupy i bycie współgospodarzem sali.
  • Rozumie potrzebę dbania o zabawki.

Czterolatki

• pozna bliżej postać Misia Uszatka i spróbuje dokonać jego charakterystyki
• wypracuje w sobie tolerancyjne spojrzenie na odmienność innych
• nazwie pozytywne uczucia w stosunku do innych
• wyjaśni potrzebę dbania o zabawki i wytwory innych
• pozna nowe utwory z literatury dziecięcej
• wyjaśni jesienne potrzeby niedźwiedzi
Pięciolatki
• pozna bliżej postać Kubusia Puchatka i jego przyjaciół
• wyjaśni znaczenie przyjaźni; wymieni cechy przyjaciela
• nazwie swoje stany uczuciowe
• zwerbalizuje wrażenia po wysłuchanym fragmencie literatury lub filmie
• dostrzeże różnice w budowie ciała dziecka i misia;
• omówi różnice w wyglądzie dzieci;
• zaakceptuje odmienność każdego z dzieci;
• świadomie wykorzysta swoje zmysły (dotyk, słuch);
• spróbuje wzbudzić i okazać zaufanie do kolegów w zabawach ruchowych
Sześciolatki
• opowie historię powstania pluszowego misia;
• uzupełni swoją wiedzę o brunatnych niedźwiedziach
• omówi różnice w wyglądzie niedźwiedzi różnych gatunków;
• stworzy plakat w sprawie ochrony życia niedźwiedzi;
• wyjaśni różnice w zwyczajach życia niedźwiedzi różnych gatunków;
DLA RODZICÓW
• zgromadzą ilustracje przedstawiające misie i niedźwiedzie;
• udostępnią do użytku przedszkolnego literaturę dziecięcą opowiadająca o misiach i niedźwiedziach;
• udzielą pomocy swoim dzieciom podczas wyszukiwania ciekawych informacji z życia niedźwiedzi;

METODY PRACY
• podająca (pogadanka, objaśnieniem, opowiadanie, opis)
• problemowe
- zabawa symulacyjna
- analiza przypadku
• eksponująca (film, teatrzyk kukiełkowy, ekspozycja)
• praktyczne (pokaz z instruktażem, zadań stawianych do wykonania)

FORMY PRACY
• indywidualna
• zespołowa
• zbiorowa

TREŚCI

CZY TO JUTRO, CZY TO DZIŚ, WSZYSTKIM JEST POTRZEBNY MIŚ
• Poznaj mojego misia
• Dwa malutkie misie
• Naprawiamy misia
• Zabawy z misiami
• Podróż z Misiem Uszatkiem
JESTEM PRZYJACIELEM MISIA USZATKA
• Klapnięte uszko misia
• To przecież wielka gratka być przyjacielem Uszatka
• Wesoło dzieciom w gromadce misiów
• Co lubi miś, a co jego przyjaciele?
• Sen niedźwiadka
SPACER PO STUMILOWYM LESIE
• Kubuś to miś.
• W krainie przyjaźni.
• Sowa – bardzo mądra głowa.
• Mruczanki Kubusia Puchatka.
• Brykam jak Tygrysek.
WIELKA WYPRAWA ŚLADAMI KUZYNÓW PLUSZOWEGO MISIA
• Oto miś, pluszowy miś!
• Z wizytą u brunatnego niedźwiadka
• Misiowe muzykowanie
• Misie z gorącego kraju, i te z krainy śniegów
• Święto Pluszowego Misia

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

CZY TO JUTRO, CZY TO DZIŚ, WSZYSTKIM JEST POTRZEBNY MIŚ (trzylatki)

POZNAJ MOJEGO MISIA
Dziecko:
- nazywa podstawowe części ciała (głowa, brzuch, plecy, ręce, nogi, uszy, oczy, nos);
- dostrzega podobieństwa w budowie ciała misia i swojego ciała
• Prezentacja własnego misia;
• Poznawanie części ciała misia w odniesieniu do budowy ciała dziecka;
• „Misiowy masaż” – zabawa z misiem wg instruktażu nauczycielki
• Nauka wiersza Jana Brzechwy „Niedźwiedź”;
• „Misiowe zabawy” – zabawa ruchowa

• Misiolandia -  wystawa przyniesionych misiów
NAPRAWIAMY MISIA

- potrafi skupić uwagę na krótkim wierszu recytowanym przez nauczycielkę

- wyciąga wnioski,

- rozumie potrzebę dbania o zabawki

Oglądanie zgromadzonych misiów. Odnalezienie zniszczonego misia. Słuchanie wiersza „Naprawimy misia” cz. Janczarskiego. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa „Zepsute zabawki”. Oglądanie naprawiania misia przez nauczycielkę. Praca na kartach pracy: dorysowywanie misiowi uśmiechu, oczu, nosa, kolorowanie misia

DWA MALUTKIE MISIE-

naśladuje ruchy inscenizujące treść piosenki
- śpiewa krótką piosenkę

- rozpoznaje kolory

- właściwie łączy liczebnik z rzeczownikiem
 Zabawa dydaktyczna z piosenka „Misie” połączona z wykonaniem zadania rysunkowego nalepkami „Tańczące misie”. Rozróżnianie wielkości duży, mały.rozpoznawanie i nazywanie kolorów: zielonego, czerwonego, niebieskiego, czarnego, białego. Właściwe łączenie liczebnika z rzeczownikem: dwa misie, dwie kieszonki

ZABAWY Z MISIAMI

kształtowanie poczucia przynależności do grupy
•budowanie pozytywnych relacji w kontaktach z drugim człowiekiem
•rozluźnienie i wyciszenie dzieci nadpobudliwych

Przywitanie z pluszowym misiem. Zabawa paluszkowa do wiersza „Rodzinka”. Zabawa relaksacyjna z chustami do piosenki „Fantazja”. Zabawa ruchowa z balonami w parach przy piosence „Dwa malutkie misie’. Relaksacja wg treningu autogennego Schulza przy utworze „Łąka snów”. Pożegnanie z misiem – rozdanie miniowych medali. Ozdabianie medali wg własnych pomysłów.
 PODRÓŻ Z MISIEM USZATKIEM

-rozumie potrzebę pomagania innym

- dokonuje analizy i syntezy pociętego obrazka

 Przedstawienie bohaterów opowiadania :Misie, lalki: Róży, Loli, pluszowego Króliczka, pajacyka Bimbambom. Opowiadanie n-la np. utworu. Rozmowa nt utworu. Zabawa w pociąg do piosenki „jedzie pociąg z daleka”. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Składanie w całość pociętych ilustracji z postaciami opowiadania.
 

JESTEM PRZYJACIELEM MISIA USZATKA (czterolatki)

KLAPNIĘTE USZKO MISIA
Dziecko
- stworzy parę dobierając do siebie takie same obrazki przedstawiające misie
- złoży obrazek z 6 części
- odmienność w wyglądzie misia potraktuje pozytywnie, jako atut
• Poznajemy bohatera książki Cz. Janczarskiego poprzez składanie obrazka z 6 części; wysłuchanie piosenki powitalnej z telewizyjnej bajki na dobranoc;
• Zabawa ruchowa z muzyką (w przerwie w muzyce poszukiwanie misia do pary) – „Uszatek szuka przyjaciela” : przywieszki dla dzieci po dwa misie w takiej samej koszulce;
• Słowny opis wyglądu Misia Uszatka; nazywanie części jego ciała i porównywanie z częściami ciała dziecka; zwrócenie uwagi na charakterystyczny defekt w budowie misia – uczulenie dzieci, że indywidualne różnice w wyglądzie są dla nas ważne, jedyne, charakterystyczne i należy je cenić (np, piegi, rude włosy, noszenie okularów, czasowo zaklejone oczko....)
• malowanie po śladzie brązową farbą konturów misia, pozostawienie do wyschnięcia – przygotowanie do pracy w następnym dniu;
• Nauka wiersza Z. Bronikowskiej „Miś idzie do przedszkola” - całotygodniowa wystawa misiów przyniesionych przez dzieci

TO PRZECIEŻ WIELKA GRATKA BYĆ PRZYJACIELEM USZATKA
Dziecko
- odpowie na stawiane pytania po wysłuchaniu/obejrzeniu fragmentu bajki;
- nazwie i przekaże werbalnie pozytywne uczucia w stosunku do koleżanki/kolegi;
- wypełni kontury postaci misia wydzieranymi skrawkami gazet; w odpowiednim miejscu doklei szalik;
• Na podstawie wysłuchanego/obejrzanego fragmentu książki Cz. Janczarskiego „Miś i przyjaciele” rozmowa kierowana / seria pytań:
- kogo poznał miś?
- jakie nadano mu imię i dlaczego?
- jak przyjęli misia mieszkańcy podwórka?
- co miłego powiedział mu zajączek?
• „Niedźwiedzica i misiowe dzieci” – zabawa ruchowa: jedno z dzieci jako „mama” narzuca sposób poruszania się, inne dzieci – małe misie naśladują wszystkie ruchy;
• „Misio cię wysłucha” – dobieranie się w pary poprzez odszukanie wybranego koloru w swoim ubranku; szeptanie swojemu misiowi do ucha miłe słowa dotyczące drugiego dziecka w parze;
• wydzieranka z czarno-białych gazet ( wypełnianie konturów misia), doklejanie szaliczka;
WESOŁO DZIECIOM W GROMADCE MISIÓW
Dziecko
- odtworzy ruch zgodnie z treścią piosenki
- zaśpiewa piosenkę w zespole, a chętne dzieci indywidualnie;
- zatańczy w ustalonym układzie;
- wyrecytuje wiersz i wyjaśni potrzebę dbania o zabawki
• Zabawa inscenizowana do treści piosenki (autor nieznany) „Jadą, jadą misie”;
• Nauka piosenki metodą ze słuchu; uzupełnienie melodii wtórem perkusyjnym w wybranych fragmentach;
• przypomnienie zabawy tanecznej do piosenki „Miś z laleczką”

• Nauka wiersza Cz. Janczarskiego „Naprawiamy misia”; rozmowa na temat poszanowania zabawek oraz prac innych dzieci; prace porządkowe na półkach z zabawkami; zgłaszanie uszkodzonych zabawek;

CO LUBI MIŚ, A CO JEGO PRZYJACIELE?
Dziecko
- nazywa ulubione potrawy;
- zapamięta i nazwie przysmaki bohaterów bajki
- przyporządkuje postaciom ich charakterystyczne pożywienie;
- porówna liczebność zbiorów stosując określenia: więcej, mniej, tyle samo;
• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych potraw;
• Słuchanie/oglądanie opowiadań Cz. Janczarskiego „Każdy je to, co lubi” oraz „Gość” i rozmowa kierowana:
- co lubi: miś, kogucik, Kruczek, zajączek, a co Różowy Ryjek?
• „Gdzie mój obiadek?” – zabawa ruchowa: odszukanie miejsca posiłku wg zawieszki na szyi określającej rodzaj zwierzątka; miejsce posiłku oznaczono odpowiednimi smakołykami; „zwierzątka” odszukują swoją jadłodajnię po: spacerze, zabawach, podskokach (muzyka), czyli na przerwę w muzyce; jadłodajnie zmieniają swoje miejsca;
• „Miś nam podpowie” – karta pracy: klasyfikowanie artykułów jadalnych dla poszczególnych postaci z bajki (doklejanie obok postaci jej przysmaków), np. kogut – ziarno, chleb; zając – liście kapusty, marchew; Kruczek – kasza, kość; miś – miód; porównywanie liczebności powstałych zbiorów (więcej – mniej – tyle samo);
• Zabawa taneczna „Miś z laleczką” lub „Jadą misie” (wg wyboru dzieci);

SEN NIEDŹWIADKA
Dziecko
- wyjaśni potrzebę gromadzenia pod skórą pokładów tłuszczu przed zimą;
- czynnie weźmie udział w zabawach ruchowych umożliwiających nabywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, dbania o bezpieczeństwo partnera w zabawie, nabywanie poczucia własnej siły i wytrzymałości;
• Na podstawie wiersza W. Chotomskiej „Sen Niedźwiadka” rozmowa na temat zimowego snu niedźwiedzi; wprowadzenie pojęcia zimowe zapasy w odniesieniu do pokładów tłuszczu zgromadzonych przez te zwierzęta;
• Gimnastyka wg Ruchu rozwijającego W. Sherborne:
- „powitanie misiów”: dotykanie się łapkami w pozycji stojącej;
- „poszukiwanie miodu”: czworakowanie, a na sygnał nauczycielki w leżeniu na plecach wspinanie się na drzewo;
- „smaczny miodek”: w parach pełzanie w jednym kierunku, a na sygnał jedno z dzieci łączy ramiona tworząc przed sobą okrąg (dzbanek z miodek), a drugie sięgając do „dzbana” głęboko podjada miodek; zmiana ról przy następnej przerwie;
- „misiowe figle”: przepychanie się plecami;
- „Mama nas woła”: jedno z dzieci ciągnie za ręce drugie dziecko leżące w pozycji na brzuchu (które nie chce iść do mamy); zmiana ról na sygnał nauczycielki;
- „pożegnanie misiów”: dotykanie się czołami;
- „dobranoc”: wyciszanie się i zapadanie w sen przy piosence pożegnalnej z „dobranocki” Misia Uszatka;

 

JAKIE WIEŚCI WIATR NIESIE PO STUMILOWYM LESIE? (pięciolatki)

KUBUŚ PUCHATEK – MIŚ O MAŁYM ROZUMKU
Dziecko
- wśród maskotek misiów rozpozna Kubusia Puchatka;
- po wysłuchaniu opowiadania odpowie na pytania nauczycielki;
- opowie o zwyczajach życia Kubusia Puchatka;
- zliże miód ze spodeczka;
- wypełni skrawkami kolorowego papieru kontury postaci misia;
• Oglądanie maskotek przyniesionych przez dzieci; tworzenie klasowej, całotygodniowej wystawy; wyszukiwanie wśród nich postaci Kubusia Puchatka;
• Słuchanie I rozdziału z książki A. A. Milne „Kubuś Puchatek” - (w którym poznajemy się z Kubusiem Puchatkiem i z pszczołami, i tu zaczyna się opowiadanie) i wypowiedzi dzieci na podstawie stawianych pytań:
- w jaki sposób miś schodzi ze schodów?
- kto jest jego najbliższym przyjacielem?
- jakie pomysły miał misio?
• Przekazanie podstawowych informacji o Kubusiu Puchatku
• Smaczny miodek – zabawa: wylizywanie miodu ze spodeczka
• „Nasz przyjaciel Kubuś Puchatek” – wydzieranka z kolorowego papieru: wypełnianie konturów misia z zachowaniem odpowiednich barw (jak na maskotce Kubusia Puchatka;

PO CO MI PRZYJACIEL?
Dziecko
- opowie o sytuacjach rodzących smutek;
- otwarcie powie, z którymi dziećmi lubi się bawić najbardziej;
- odpowie na pytania do wysłuchanego tekstu nazywając stany uczuciowe (smutny, zły, zmartwiony);
- wymieni cechy przyjaciela ;
- ulepi z masy solnej misia; pomaluje go zgodnie z wyglądem maskotki Kubusia Puchatka;
• Jestem smutny, gdy .... (wypowiedzi dzieci);
• Lubię bawić się z .....(wypowiedzi dzieci);
• Słuchanie IV rozdziału książki jw. (w którym Kłapouchy gubi ogon, a Puchatek go znajduje); rozważania dzieci na temat wartości przyjaźni:
-dlaczego Puchatek pomógł Kłapouchemu?
- co czułby Kłapouchym gdyby Puchatek mu nie pomógł?
- jaki powinien być przyjaciel? (stosowanie określeń w formie przymiotnikowej)
• Ogon Kłapouchego – zabawa ruchowa (każde z dzieci ma szarfę wsuniętą za pasek z tyłu pleców; zadaniem bawiących się jest złapać i zebrać jak najwięcej „ogonów” jednocześnie unikając utraty własnego);
• „Mam swojego misia” – lepienie z masy solnej płaskiej postaci misia; malowanie farbami;

MRUCZANKI KUBUSIA PUCHATKA
Dziecko
- w zespole lub indywidualnie zaśpiewa piosenkę „Kubuś Puchatek”
- zatańczy w układzie ruchowym zespołowym
- opowie fragmenty obejrzanej bajki
• Śpiewanie piosenki nieznanego autora „Kubuś Puchatek”
• Zabawa taneczna przy piosence
• Opanowanie układu ruchowego z rekwizytem(miś) do melodii piosenki „O kochaniu misia”

• Słuchanie/oglądanie na DVD kolejnej opowieści o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach wg wyboru nauczycielki lub dzieci;

CZY JESTEM PODOBNY DO MOJEGO MISIA?
Dziecko
- nazwie części ciała człowieka;
- nazwie elementy twarzy;
- wymieni te, których jest po dwa, a które występują pojedynczo;
- narysuje postać misia;
• „Jak zbudowany jest miś?” – I scenariusz E. Gruszczyk-Kolczyńskiej: Wiem jak wyglądam ja i miś. Potrafię nazwać części swojego ciała i części ciała misia.
• Porównywanie wyglądu swojej twarzy (zabawa z lusterkami) z pyszczkiem misia;
• Słuchanie/oglądanie na DVD kolejnej opowieści o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach wg wyboru nauczycielki lub dzieci;
• Rysowanie postaci Kubusia Puchatka pastelami olejnymi;

JESTEM SKOCZNY JAK MALEŃSTWO
Dziecko
- rozpozna zmysłem dotyku i nazwie przyjaciół Kubusia Puchatka;
- wymieni podstawowe cech przyjaciół Kubusia Puchatka;
- aktywnie weźmie udział w zabawach rozwijających poczucie przestrzeni, budzących zaufanie do kolegów, wyrabiających skoczność, zwinność i siłę;
• Przyjaciele Kubusia Puchatka zaginęli w ciemnym lesie – zabawa uwrażliwiająca zmysł dotyku; rozpoznawanie kształtów dotykiem (zabawa typu czarodziejski worek);
• Tworzenie wystawy bohaterów książki „Kubuś Puchatek”, nazywanie i prezentacja ich podstawowych cech;
• „Gimnastyka w Stumilowym Lesie” wg W. Sherborne
- „Miś na spacerze” – marsz w różnym tempie nadawanym przez nauczycielkę;
- „Witajcie przyjaciele” – powitanie stopami;
- „Gonię Maleństwo” – zabawa w parach: jedno z dzieci to uciekające Maleństwo, drugie goni; oboje wykonują skoki obunóż;
- „Krzyś ciągnie misia” – ciągnięcie z nogi partnera zabawy;
- „Siłacze” - przepychanie się plecami;
- „Baryłki miodu” – jedno dziecko czworakuje, drugie zwisa przez jego plecy poprzecznie; zwisające dziecko zbiera rozrzucone woreczki (baryłki miodu); po kilku minutach zmiana ról;
- „Przyjaciele pomagają” – tworzenie mostu (nad rzeczką w Stumilowym Lesie), po którym kolejno pełzają uczestnicy zabawy
- „Pora na małe co nieco, czyli pożegnanie” – pożegnanie łokciami

WIELKA WYPRAWA ŚLADAMI KUZYNÓW PLUSZOWEGO MISIA (sześciolatki)

OTO MIŚ, PLUSZOWY MIŚ
Dzieci
- pozna historię pluszowego misia;
- opowie treść opowiadania; wypowie się pełnymi, rozwiniętymi zdaniami;
- namaluje misia;
• Prezentacja historii powstania Pluszowego Misia jako zabawki dla dzieci;
• Oglądanie przyniesionych przez dzieci misiów i tworzenie wystawy grupowej całotygodniowej;
• Słuchanie opowiadania „Stary, zielony miś”; wypowiedzi dzieci na temat jego treści; analiza postępowania chłopca
• „Misiowe poszukiwania” – zabawa typu ciepło-zimno;
• Malowanie farbami plakatowymi postaci misia; nadawanie mu imienia;

Z WIZYTĄ U BRUNATNEGO NIEDŹWIADKA
Dziecko
- wysłucha informacji o życiu niedźwiedzi brunatnych
- określi czy wypowiedź nauczycielki jest prawdą czy fałszem
• Przekazanie podstawowych informacji z życia brunatnych niedźwiedzi i ich młodych;
• „Prawda czy fałsz?” – zabawa: reagowanie na stwierdzenia hasłem prawda albo fałsz:
- niedźwiedzie brunatne zapadają w sen zimowy
- przed snem odchudzają się, nie jedząc nic prze miesiąc
- śpią w gawrze, czyli zimowym legowisku
- legowisko może być wysoko na drzewie
- zimą budzą się kilka razy
- wiosną są bardzo głodne
- młode misie po urodzeniu ważą 100 kilogramów
- początkowo opiekuje się nimi mama
- na pierwszy spacer wybierają się z mamą po około 4 miesiącach
- niedźwiedzie są wszystkożerne
- słabo słyszą
- słabo widzą
- mają mocne pazury
• Rodzina niedźwiedzi – zabawa ruchowa: przyporządkowanie własnego znaczka oznakowanej mamie-niedźwiedzicy (zabawa przy muzyce E. Griega „W grocie króla gór”)
• Brunatne niedźwiedzie – wycinanie i malowanie postaci niedźwiedzia na podwójnej kartce (do postawienia

 

MISIOWE MUZYKOWANIE
Dziecko
- zaśpiewa piosenki zespołowo, a chętne dzieci indywidualnie
- zatańczy w zespole klasowym kujawiaka
- dostrzeże i omówi różnice pomiędzy niedźwiedziami różnego gatunku
• Śpiewanie piosenki S. Karaszewskiego „Niedźwiadki – niejadki”
• przypomnienie piosenki „O kochaniu misia”
• Utrwalenie układu ruchowego z maskotką misia
• tworzenie albumu z ilustracjami przedstawiającymi różne gatunki niedźwiedzi
• dzielenie się wrażeniami po jego obejrzeniu; porównywanie wielkości i zabarwienia;
• Oglądanie książek przyniesionych przez dzieci (o tematyce misiów pluszowych i niedźwiedzi); tworzenie wystawy w sali;

MISIE Z GORĄCEGO KRAJU I TE Z KRAINY ŚNIEGÓW
Dziecko
- zaangażuje rodziców do pomocy przy zdobywaniu ilustracji i wiedzy na temat życia niedźwiedzi
- weźmie aktywny udział w dyskusji po obejrzeniu filmu (czy należy zabijać niedźwiedzie?)
- w zespole stworzy plakat w sprawie ochrony życia niedźwiedzi
• Gromadzenie przez dzieci ilustracji przedstawiających białe niedźwiedzie, pandy i torbacze koala (uchodzące potocznie za niedźwiedzie); wyjaśnienie pokrewieństwa koali z kangurem;
• Oglądanie na DVD filmu edukacyjnego „Niedźwiedzie – z życia wielkiej rodziny”; omówienie ciekawszych fragmentów; zwrócenie uwagi dzieci na sposób zachowywania się niedźwiedzi w stosunku do młodych; swobodne wypowiedzi dzieci na temat różnic w budowie i sposobie życia oraz ich zależności od różnorodnego środowiska naturalnego;
• „Pokochaj niedźwiedzie” - w zespołach tworzenie plakatu, którego celem jest uświadomienie odbiorcy prawa do życia tych zwierząt; wykorzystanie dowolnych technik plastycznych i gotowych elementów (zdjęcia niedźwiedzi)

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
Dziecko
- pomoże przy organizowaniu wystawy prac w przedszkolnej galerii
- poczuje się gospodarzem spotkani i odpowiedzialnie weźmie w niej udział
- narysuje portret swojego misia
• Pomoc przy przygotowaniach prac dzieci do przedszkolnej wystawy;
• „Bajka o misiu – niezłym rozbójnisiu” – ostatnie przygotowania do uroczystości z okazji Święta Pluszowego Misia dla rodziców;
- przypinanie dekoracji,
- rozwieszanie prac plastycznych w przedszkolnej galerii
- próba inscenizacji
- przymierzanie strojów
• Zabawy z misiem: „Stary niedźwiedź”, „jadą, jadą misie”; zabawy gimnastyczne z rekwizytem (miś);
• „Portret” - swobodne rysowanie własnego misia
• wspólne układanie życzeń dla wszystkich misiów;