| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Wiosna w ogrodzie

Scenariusz zajęć  

Temat kompleksowy: Wiosna w ogrodzie.

Hasło programowe: Kształtowanie pozytywnego stosunku uczuciowego do przyrody poprzez budzenie szacunku dla wszelkich przejawów życia  w przyrodzie, wskazywanie na wzajemne zależności między światem  roślin, zwierząt i środowiskiem oraz ich rolę w życiu człowieka.

Temat dnia: Kto mieszka pod ziemią?

Temat zajęcia: Teatrzyk kukiełkowy „Kret zaprasza gości” z utworu

T. Gałczyńskiej. Zabawy badawcze z dżdżownicami.

Cel główny:

Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w ziemi.

Cele ogólne:

-    poznanie roli dżdżownicy w glebie;

-         wyjaśnienie procesu rozkładu substancji organicznych prowadzonych przez te organizmy;

-         zwrócenie uwagi na ochronę tych mieszkańców ogrodu;

-         uświadomienie szkodliwości nadmiernego nawożenia gleby.

Cele operacyjne:

Dziecko:

-         swobodnie wypowiada się na temat wysłuchanego utworu;

-         wie, dlaczego należy chronić dżdżownice;

-         umie ułożyć napisy z rozsypanki literowej i umieścić je w diagramie krzyżówki;

-         potrafi odczytać rozwiązanie krzyżówki;

-         umie prowadzić obserwację;

-         wypowiada się na temat obserwowanych dżdżownic;

-         wyciąga wnioski z obserwacji;

-         wie jakie zwierzęta żyją pod ziemią;

-         potrafi bezpiecznie poruszać się po sali.

Metody: oparte na słowie, działaniu, bezpośrednim spostrzeganiu i przeżywaniu.

Forma pracy: z całą grupą, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

-         kukiełki kreta i dżdżownic;

-         zagadka;

-         diagram krzyżówki;

-          rozsypanka literowa;

-         ilustracja przedstawiająca zwierzęta żyjące pod ziemią;

-         żywe okazy dżdżownic;

-         lupy;

-         ocet;

-         kartki papieru całe i pocięte w paski;

-         słoik z ziemią i piaskiem;

-         skrzynka z piaskiem;

-         odpady (papier, plastik, drewno, obierki);

-         plastikowe kubki i słomki dla każdego dziecka;

-         szablon kreta i dżdżownicy;

-         brystol, papier kolorowy, kredki, nożyczki.

Przebieg zajęcia:

  1. Rozwiązywanie krzyżówki.

a)     Nie gryzą, choć zęby mają, ogrodnikom pomagają (grabie)

b)    Uprawia je rolnik (pole)

c)     Chodzi po podwórku i szczeka, czasem ugryzie i człowieka. (pies)

d)    Zrobiona jest z desek mieszka w niej piesek. (buda)

e)     Sosnowy, dębowy, stary lub młody. Rosną w nim grzyby, rosną jagody. (las)

- odczytanie hasła (gleba) i wyjaśnienie co to jest.

2. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w ziemi.

-         wysłuchanie i odgadnięcie zagadki:

Małe zwierzątko sił ma niewiele,

a kopie w ziemi długie tunele.

                                    (kret)

-         wypowiedzi dzieci na temat znanych im wiadomości o krecie;

-         opowiadanie nauczycielki przy pomocy pacynki kreta z wykorzystaniem ilustracji zwierząt „podziemnego świata”

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co dzieje się pod ziemią? Ja Kret, najlepiej wam o tym opowiem. Spędzam wiele czasu ryjąc tunele, dlatego musze dobrze wiedzieć dokąd zmierzam. Pozwólcie, ze najpierw przedstawię korzyści płynące z takiego życia. Przede wszystkim tu, na dole, nie grozi nam żaden wróg. Poza tym przez cały rok panuje u nas mniej więcej taka sama temperatura: w zimie nie jest zbyt zimno ani latem zbyt gorąco. Ślimaki lubią tu mieszkać ze względu na wilgoć. To dla nich bardzo ważne- na powietrzu ich skóra szybko wysycha. Ja prowadzę dość samotne życie, ale inni mieszkańcy naszego świata są bardzo rodzinni. Na przykład mrówki, które zakładają olbrzymie kolonie. Ziemia to doskonałe miejsce na ukrycie jaj. Wiecznie zajęte kopaniem żuki składają jajeczka tuż obok ciał martwych zwierząt. Dzięki temu ich małe co jeść zaraz po urodzeniu. Idealną sypialnią na zimę znalazły tu także poczwarki, z których wiosną wyklują się piękne motyle. To jeszcze nie wszystkie zwierzątka, które spotykam pod ziemią. Jak obejrzycie teatrzyk to dowiecie się jeszcze o jednym. Zapraszam wiec na spektakl.

3. Obejrzenie teatrzyku kukiełkowego „ Kret zaprasza gości” wg utworu T. Gałczyńskiej.

4. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przedstawienia.

-         Jakie postacie występowały w przedstawieniu?

-         Gdzie one mieszkają?

-         Co dowiedzieliście o dżdżownicach na podstawie opowiadania?

-         Czy dżdżownice należy chronić, a jeśli tak, to dlaczego?

-         Czy chcielibyście poznać jeszcze więcej informacji o tych stworzonkach?

5. Zabawy badawcze.

a)     Obserwacja budowy zewnętrznej dżdżownicy przy pomocy lupy. Wykazanie różnic miedzy przednią i tylną częścią ciała dżdżownicy.

b)    Obserwacja dżdżownicy przewróconej na stronę grzbietową.

c)     Obserwacja dżdżownicy przebywającej w pobliżu kartki papieru zwilżonego octem.

d)    Obserwacja za pomocą czego się porusza (uzupełnienie obserwacji przez nauczycielkę).

e)     Słuchanie dżdżownicy pełzającej po papierze.

6. Założenie długoterminowego kącika obserwacji dżdżownicy.

a)     W słoiku układamy na przemian wilgotną ziemię i piasek. Do środka wkładamy kilka liści i pięć dżdżownic. Słój ustawiamy w ciemnym miejscu na kilka dni pamiętając o tym aby ziemia była zawsze wilgotna.

b)    Skrzynkę wypełniamy piaskiem i odpadami wg schematu zamieszczonego poniżej i wkładamy kilka dżdżownic.

 

PAPIER                    DREWNO

 

 

PLASTIK                 OBIERKI

 7. Zabawa ruchowa- „wyścig dżdżownic”.

Dzieci ustawione w dwóch rzędach. Naprzeciwko ustawione stoliki na, których leżą papierowe dżdżownice. Obok rzędów stoliki z papierowymi kubkami. Każde dziecko ma słomkę. Na hasło „start” po jednym dziecku z każdego rzędu biegnie po dżdżownice. Przez słomkę wciąga powietrze tak, aby robak przykleił się do jego końca. Następnie biegnie do gniazdka i wrzuca tam dżdżownicę. Zwycięża ta drużyna, która najszybciej przeniesie robaki do kubka.

8. Ćwiczenia dramowe.

Dzieci w parach prowadzą rozmowy. Jedno dziecko jest kretem, a drugie dżdżownicą. Rozmowa ma tak przebiegać, aby zostało podane w niej jak najwięcej wiadomości o tych zwierzątkach.

9. Działalność plastyczna.

Wykonanie wg szablonu kreta i dżdżownicy.

Opracowanie: Edyta Szewczyk