| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

W marcu jak w garncu

Scenariusz zajęcia – grupa 5 i 6 - latków

Temat: W marcu ja w garncu.

Cele ogólne:

-         rozbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody związanymi z porami roku;

-         zapoznanie dzieci ze sposobem zakładania różnych hodowli

Cele operacyjne:

Dziecko:

-         Zna nazwy miesięcy;

-         potrafi rozróżnić na ilustracjach poszczególne pory roku;

-         potrafi wyjaśnić przysłowie;

-    wypowiada się całym zdaniem.

Metody: : oparte na słowie, działaniu i bezpośrednim spostrzeganiu.

 Formy: z całą grupą i indywidualna.

Środki dydaktyczne:

-         ilustracje postaci miesięcy: stycznia, lutego, marca, kwietnia;

-         napisy do globalnego czytania;

-         ilustracja krajobrazu w różnych porach roku;

-         kaseta magnetofonowa z nagraniem komunikatu o pogodzie;

-         ilustracje z oznakami wiosny, o których czyta n-lka;

-         etykietki do hodowli;

-         kontur mapy, symbole oznaczające pogodę.

Przebieg zajęcia:

 1. Wypowiadanie nazw minionych miesięcy w roku kalendarzowym. Nazywanie aktualnego miesiąca i następnego po nim na podstawie wiersza (fragment) R. Pisarskiego pt. „Dwanaście miesięcy. Dzieci wymawiają nazwy miesięcy, oglądając ilustracje z napisami ( nazwy miesięcy) i słuchając tekstu.
 2. Zabawa „Który, jaki”.

Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy. Jedna wymawia kolejne liczebniki porządkowe od 1 do4, adruga nazwy miesięcy i odwrotnie.

 1. Powtórzenie nazwy aktualnego miesiąca i wysłuchanie wiersza „Marzec”
 2. Rozmowa na temat wiersza. Odwołanie się do spostrzeżeń i obserwacji dzieci ustalając zmienne, niejednokrotnie skrajne zachowanie marca.
 3. Wysłuchanie z taśmy magnetofonowej komunikatu o pogodzie.
 4. Rozmowa na temat :

-         co to jest komunikat?

-         O czym informował nas wysłuchany komunikat?

-         Dla kogo taki komunikat może mieć znaczenie? ( lotnik, kierowca, rybak, ogrodnik) Uzasadnienie wypowiedzi.

 1. Ponowne wysłuchanie komunikatu – zaznaczenie w konturze mapy, pogody zgodnej z komunikatem za pomocą narysowanych symboli.
 2. Omówienie ilustracji w różnych porach roku: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, zima.

-         jaka pogoda charakteryzuje te ilustracje?

-          w jaki sposób przyroda wpływa na życie człowieka?

 1. Przypomnienie jaki jest obecnie miesiąc, jaka jest pogoda w tym miesiącu. Pokazanie ilustracji, która przedstawia pogodę o tej porze roku. Wyjaśnienie przysłowia „w marcu jak w garncu” i nazwy  „ przedwiośnie” (wkładanie do garnca oznak pogody marcowej). Zabawy z przysłowiem – wymawianie go np. cicho, smutno, wesoło.
 2. Wysłuchanie wiersza „Przedwiośnie” M. Kowalewskiej
 3. Opowiadanie nauczycielki o zmianach zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia. Oglądanie ilustracji czytanie fragmentów książki M. Kownackiej „Razem ze słonkiem” „Przedwiośnie” (kwitnie leszczyna i wierzba, przylatują pierwsze ptaki, skowronki, pliszki i czajki, ożywiają się wróble i gawrony, kwitną pierwsze ptaki: przebiśnieg, krokus, budzą się zwierzęta śpiące zimą: żaba, jeż, pszczoły.
 4. Słuchanie opowiadania M. Kownackiej „Jak dzieci wiosnę przyspieszyły”. Próby nadawania innego tytułu.
 5. Zakładanie hodowli : fasoli, cebuli i pietruszki, sianie zboża, rzeżuchy, wkładanie do pojemników z woda gałązek forsycji i kasztanowca. Oznaczanie hodowli etykietkami.

opracowanie Edyta Szewczyk