| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Święta tuż tuż.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 

Ośrodek tematyczny: „Choinka”

Temat zajęcia: „ Święta tuż, tuż”

Grupa wiekowa: 3- latki

Cele ogólne:

Kształtowaniu optymistycznych cech osobowości dziecka w oparciu o literaturę dziecięcą

- Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej

- Wywołanie radości dzieci z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa we wspólnej   

  zabawie

Cele szczegółowe (dziecko)

- rozumie treść słuchanych utworów literackich

- Bierze udział w grze zespołowej                                                                                                     

  - Zna  niektóre zwyczaje i tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia

- Inscenizuje muzykę ruchem

Metody

Czynne- aktywizujące

słowne

Formy

- Indywidualna

- Grupowa

Pomoce dydaktyczne

taśma samoprzylepna do wykonanie schematu choinki

 

Przebieg zajęcia

1.Zabawa na powitanie ( Do melodii Pingwin)

O jak przyjemnie i jak wesoło (wysuwamy do przodu na zmianę nogi)
Być razem w ten świąteczny czas. (wysuwamy do przodu na zmianę nogi)
Raz uśmiech w lewo, (odwracamy głowę w lewo)
Raz uśmiech w prawo, (odwracamy głowę w prawo)
Uśmiechnij, uśmiechnij, uśmiechnij się! (podskakujemy 3 razy)

2. Rozmowa na temat radosnego nastroju jaki wywołuje czas świąt.

Czy jesteście radośni, czy jest wam smutno. Po czym można poznać, że ktoś jest smutny , a ktoś inny wesoły?

3. Wysłuchanie wiersza Anny Łady – Grodzickiej „Bombka”

Nauczycielka podchodzi do ubranej w sali choinki, recytuje wiersz i wyjmuje ukrytą wśród gałązek bombkę.

Bombka

Bombka kolorowa

W gałązkach się chowa.

Błyszczy się i świeci.

Śmieje się do dzieci.

Jaka jest bombka? Gdzie chowała się bombka? Co robiła?

4Zabawa integracyjna  „Radosna bombka”.
    
Nauczyciel pokazuje dzieciom bombkę: Ta bombka, to bombka radości (to mówiąc rysuje   

     na niej oczy i duży uśmiech, nos, włosy i uszy). Ta bombka przynosi szczęście. Zaczniemy   

    od …..(imię). Powiedz swoje imię, pomyśl życzenie i podaj swojemu sąsiadowi. Gdy   

    talizman wróci do nauczyciela, wszyscy chórem mówią: Niech nasze życzenia się spełnią

5. Zabawa inscenizowana ruchem do piosenki „Na strunach igieł”

6. Gra planszowa wg koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej pt. „Drzewo”.

  • Na dywanie z taśmy samoprzylepnej wykonana jest choinka dużych rozmiarów
  • N. pyta dzieci „Co to jest?”, po uzyskaniu odpowiedzi informuje je słowem i gestem:

Drzewa bywają różne:

wysokie i niskie,

grube i cienkie,

stare i młode,

Drzewa są do: podziwiania,

czasem do wspinania,

do owoców zrywania,

a nasze jest do grania.

  • Instrukcja gry: weź bombkę , przejdź z nią po pniu, zobacz jakiego jest koloru – wejdź na odpowiednią gałąź i połóż ją, na jej końcu, wróć tą samą drogą – nie spadnij z drzewa. Gra toczy się do momentu, aż wszystkie dzieci zawieszą bombki na choince. Wspólne sprawdzanie wyników klasyfikacji.

N. Nasze choinki są ubrane w bombki, łańcuchy, ale coś jeszcze brakuje

5. Wiersz „Choinka” M. Majchrzak

Jak najjaśniej świeć choinko (zatoczyć ruch ręką)Małym córkom, (pokazać dziewczynki)

6. Ewaluacja zajęcia. Przyklejanie na choince bombek smutnych i uśmiechniętych.

7. Praca plastyczna – malowanie flamastrami bombki styropianowej. Zwracanie uwagi na odpowiedni dobór kolorów i estetykę wykonanej pracy.

 

                                                      

                                                                                      opracowanie: Ewa Szczeblewska- Wilk.