| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Kodeks

KODEKS PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO  NR 22 W  KIELCACH

 

 1. Dzieci przyprowadzamy do godziny  8.30, a o spóźnieniach informujemy nauczycielkę grupy.
 2. Dzieci odbierane są z przedszkola wyłącznie przez rodziców, prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną osobę dorosłą .
 3. Wspólnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci.
 4. Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
 5. W przedszkolu nie stosujemy wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
 6. Przestrzegamy norm racjonalnego odżywiania – zachęcamy do regularnego spożywania posiłków i przełamywania własnych uprzedzeń żywieniowych.
 7. Jesteśmy partnerami (rodzice, nauczyciele, dyrektor) szczerze rozmawiamy o problemach dzieci i wspólnie je rozwiązujemy.
 8. Ujednolicamy oddziaływania wychowawcze poprzez zastosowanie wzmacniania pozytywnego (nagrody) oraz ponoszenia konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych zasad (kary).
 9. Pamiętamy o ważnych słowach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 10. Nie dajemy obietnic bez pokrycia, jesteśmy konsekwentni.
 11. Nie wyręczamy dzieci w tym, co potrafią zrobić same.
 12. Współuczestniczymy w życiu przedszkola, czytamy informacje na tablicy.

Przynosimy ulubioną zabawkę w ustalonym dniu tygodnia