| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Organizacja pracy w przedszkolu

Organizacja pracy przedszkola

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 630- 1630.

Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno – obsługowy. Nad ich pracą czuwa dyrektor i wicedyrektor.

Kadra pedagogiczna to nauczycielki z wyższym wykształceniem pedagogicznym, które systematycznie doskonalą swój warsztat pracy na studiach podyplomowych, kursach i warsztatach.

W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju, nauki, pracy w grupie i do bezpiecznej zabawy.

Od września 2015 roku jako jedyne przedszkole w woj. świętokrzyskim (18 w Polsce) pracujemy z programem Mistrzowie Kodowania Junior, który wnosi do edukacji same zalety.

MKJ uczy cierpliwości, współpracy, logicznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, analizy i syntezy, właściwej oceny sytuacji i podejmowania decyzji.

Kodowanie, o którym mowa w nazwie projektu, to język pozwalający zrozumieć świat technologii. Celem MKJ jest wspieranie w każdym młodym człowieku kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz konsekwentnego dążenia do celów.

W realizacji zadań projektu pomaga mata edukacyjna, która daje mnóstwo możliwości. Stanowi ona doskonały wstęp do kształtowania u dzieci umiejętności elementarnych podstaw kodowania. Jako uzupełnienie gier i zabaw edukacyjnych wykorzystujemy aplikacje na tabletach.

W roku szkolnym 2017/18 wprowadzać będziemy do edukacji elementy robotyki, których mały wycinek dzieci  już poznały pracując z Dashem, Dotem i Ozobotami.

W przedszkolu realizujemy programy wychowania przedszkolnego wydawnictw pedagogicznych, a także programy własne opracowane przez nauczycielki naszej placówki. Ponadto od wielu lat bierzemy udział w programach ogólnopolskich: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i „Mamo, tato, wolę wodę”, "Uczymy Dzieci Programować", międzynarodowym projekcie "Piękna Nasza Polska Cała", w oparciu którego została opracowana innowacja pedagogiczna "Jesteśmy Polakami"

Jesteśmy przedszkolem wspierającym ochronę środowiska i zdrowe odżywianie, dlatego włączmy się w różne projekty związane z tą tematyką. dzieci należą do Ligi Ochrony Przyrody i uczestniczą w różnych działaniach organizowanych przez LOP

Bierzemy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, którą łączymy z realizacją ogólnopolskiego projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Bierzemy udział w konkursach i organizujemy wycieczki. Prowadzimy otwarte imprezy okolicznościowe m. in. zabawy andrzejkowe, jasełka, bale karnawałowe, spotkania z Mikołajem, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

Nasza praca polega nie tylko na stymulowaniu i kształtowaniu rozwoju dziecka, a także na działaniach profilaktycznych i kompensacyjnych, dlatego też ściśle współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną w Kielcach.