| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

630 – 830 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

830 - 845 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

845 – 915 Śniadanie

915 - 1000 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

1000 – 1145 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

1145 - 1200 Czynności porządkowe- higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1200 - 1230 Obiad

1230 - 1345 Odpoczynek poobiedni (oddział I , V), kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, język angielski, praca z dzieckiem zdolnym, i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy dowolne.

1345 - 1400 Czynności porządkowe, mycie rąk.

1415 – 1430 Podwieczorek

1430 – 1600 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.

1600 – 1630 Rozchodzenie się dzieci.