SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Organizacja pracy w przedszkolu

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole jest czynne w godzinach 630- 1630.

Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno – obsługowy. Nad ich pracą czuwa dyrektor i wicedyrektor.

Kadra pedagogiczna to nauczycielki z wyższym wykształceniem pedagogicznym, które systematycznie doskonalą swój warsztat pracy na studiach podyplomowych, kursach i warsztatach.

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z programów wychowania przedszkolnego wydane przez wydawnictwo WSiP, MAC i Jedność oraz programy własne opracowane przez nauczycielki.. W realizacji Podstawy Programowej wykorzystywanych jest wiele metod pracy:

 • elementy dramy, pedagogiki zabawy
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • improwizację ruchową R. Labana
 • metodę K. Orffa
 • gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • technik C. Freineta
 • elementy metody terapii Dennisona

Dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju proponujemy dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zajęcia dodatkowe.

Bezpłatnie:

 • lektorat języka angielskiego dla dzieci 5 i 6- letnich
 • rytmika;

Bierzemy udział w konkursach i organizujemy wycieczki. Prowadzimy otwarte imprezy okolicznościowe m. in. zabawy andrzejkowe, jasełka, bale karnawałowe, spotkania z Mikołajem, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

Nasza praca polega nie tylko na stymulowaniu i kształtowaniu rozwoju dziecka, a także na działaniach profilaktycznych i kompensacyjnych, dlatego też ściśle współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną w Kielcach.