AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Programy nauczania

W przedszkolu realizowane są programy:

"Razem w przedszkolu.Program wychowania przedszkolnego." Wyd. WSiP

"Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego." Wyd. WSiP

"W radości dzieci Bożych. Program nauczania religii dla przedszkola." Wyd. JEDNOŚĆ

 Ponadto realizujemy także programy własne, opracowane przez nauczycieli naszej placówki.

Program autorski „Otwarte przedszkole - aktywni rodzice”, został opracowany i wdrożony do realizacji w roku 31.05.2005 roku. Treści zawarte w programie są bardzo ważne dla wszystkich zainteresowanych stron, a więc zarówno dla przedszkola, jak i rodziców i dzieci. Dzięki realizacji tych treści mogą poprawić się relacje w kontaktach pracowników przedszkola z rodzicami. Rodzice będą bardziej czuć się współgospodarzami placówki biorąc udział w podejmowaniu różnych decyzji, w organizowaniu imprez, w zebraniach grupowych czy imprezach rodzinnych.

Program autorski: „Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych”, wdrożony do realizacji 31.08.2005 roku. Prawidłowa adaptacja dzieci do życia przedszkolnego, to ważny element dalszego pobytu dziecka w placówce. Przystosowanie należy do tych mechanizmów, z których człowiek przez całe życie korzysta. Dlatego tak ważne są pierwsze doświadczenia i kontakty dziecka z szerszym środowiskiem społecznym, jakim jest dla niego przedszkole.. Dla wielu dzieci pierwsze spotkanie z przedszkolem jest przeżyciem trudnym. Przez odpowiednie zabiegi wychowawcze można pomóc dziecku w procesie adaptacji sprawić, aby skutki adaptacji były jak najmniej negatywne.

Program autorski „Rytmika w przedszkolu” wdrożony do realizacji 22.01.2008 roku, jest programem zawierającym treści dotyczące wyłącznie zajęć umuzykalniających, które odbywają się w przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych. Program określa czas zajęć dla każdej grupy wiekowej z uwzględnieniem możliwości wydłużenia owego okresu jeśli dzieci są chętne i rozbawione. Treści ujęte w poszczególnych miesiącach są ściśle związane z porami roku, miesiącami, świętami. Uwzględniają różne formy aktywności: ćwiczenia muzyczno – ruchowe, grę na instrumentach, rozmowy, śpiewanie piosenek, tańce, itp.

 Program autorski „Zabawy badawcze przedszkolaków” został wdrożony do realizacji 29.08.2008 roku. Program ma ogromne znaczenie w kontekście empirycznego poznawania zjawisk przyrodniczych. Zadania zawarte w programie, to ukazywanie w prosty sposób zjawisk zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. Program jest dostosowany do możliwości poznawczych dzieci , możliwy do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. Podstawowymi formami pracy proponowanym w programie są: zabawa badawcza, ukierunkowane obserwacje, eksperymenty i wycieczki.

Program do nauki język angielskiego, jest programem zawierającym treści dotyczące wyłącznie zajęć z języka angielskiego, które odbywają się w przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych.  Program promuje wczesne nauczanie języka obcego, uwzględniając tematykę odpowiadającą zainteresowaniom dziecka z danej grupy wiekowej. Autor proponuje różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy dostosowane do cech rozwojowych dziecka oraz uwzględnia integracje treści programowych z treściami nauki przedszkolnej, w ramach nowoczesnego, komunikacyjnego podejścia do nauki języka obcego.

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych . Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.

Program "Kolorowe odżywianie" ma na celu uczyć i wychowywać dzieci w zakresie zdrowego odżywiania. Ukazuje możliwości robienia tego poprzez zabawę, w sposób łatwy i prosty do zrozumienia i przyswojenia przez „małego człowieka”. Treści programowe dotyczą działań nauczyciela skierowanych w kierunku dzieci, ale także ich rodzin.

Realizujemy także projekty edukacyjne:

Święto Pluszowego Misia. Tematem projektu jest pluszowy miś, zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata. Odbiorcą projektu są dzieci ze wszystkich grup wiekowych w naszym przedszkolu. Jednocześnie adresowany jest do wszystkich nauczycieli oraz do rodziców naszych pociech. Projekt ma służyć wielu celom. Przybliżyć dzieciom misie – bohaterów literackich i filmowych, zachęcić dzieci i ich rodziców do częstszego sięgania po literaturę dziecięcą, pomóc dzieciom w radzeniu sobie z własnymi emocjami, poznać zwyczaje tych prawdziwych, pięknych i niebezpiecznych. Projekt jest realizowany przez tydzień poprzedzający datę 25 listopada. W ostatni dzień realizacji przedsięwzięcia nastąpuje uroczysta kulminacja - uroczystość dla wszystkich przedszkolaków Święto Pluszoego Misia.

Lubimy marchewki. Celem projektu jest: budzenie zainteresowania różnymi możliwościami wykorzystania marchewki, wdrażanie dzieci do wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik, obserwowanie otaczającego nas świata przyrody, przedstawienie i promowanie warzyw i owoców jako darów natury, na przykładzie marchewki, udział w uroczystościach przedszkolnych.

Kubusiowi Przyjaciele Natury. Jest to ogólnopolski progrm edukacyjny mający na celu popularyzację ochrony przyrody wsród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Wzrost swiadomosci wsród dzieci odnosnie ochrony natury.Uczenie dzieci kreatywnego myslenia, samodzielnosci i podejmowania inicjatyw.

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do programu certyfikacji  Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej adresowanego do placówek oświatowych w celu zmotywowania ich do podjęcia lub zwiększenia działań na własnym terenie w zakresie zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży

Program realizowany jest w oparciu o Projekt KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Podstawowym celem Projektu KIK/34 jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej

 Kolorowe uroczystości Głównym zamierzeniem projektu jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów, zabaw z kolorami. Działania te będą realizowane podczas imprez i uroczystości przedszkolnych